Đề thi đại học môn HÓA HỌC khối A năm 2012

Ngày đăng: 15/06/2012 | No Comment | Categories: Đáp án đề thi 2012.

Đề thi đại học môn HÓA HỌC khối A năm 2012 được cập nhật nhanh nhất tại link này, cũng như đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2012 từ bộ Giáo Dục và Đào Tạo cũng sẽ được cập nhật ngay tại đây.

1. ĐỀ THI HÓA KHỐI A NĂM 2012

 

 

 

 

 

 

 


2.1 ĐÁP ÁN TỪ CÁC THẦY CÔ TỔ HÓA
Đáp án tham khảo đúng từ 90%-99%

Đang cập nhật…

+ Mã Đề 296

 

 

 

 

 

+ Mã đề 384

1C 2C 3A 4B 5D 6B 7C 8C 9C 10B 11D 12A 13A 14B15B 16A

17B 18D 19B 20D 21B 22D 23D 24B 25A 26D 27D 28D 29C 30B

31D 32D 33D 34C 35A 36A 37C 38B 39C 40D 41C 42C 43D 44D

45C 46A 47D 48C 49D 50A

+ Mã đề 528

1B 2D 3D 4A 5C 6D 7D 8B 9A 10C 11B 12C 13B 14C 15C 16C

17D 18C 19A 20D 21B 22A 23C 24C 25B 26D 27D 28D 29B 30B

31B 32B 33B 34D 35A 36A 37A 38D 39C 40C 41B42A 43C 44A

45D 46A 47A 48C 49C 50D

+ Mã đề 647

+ Mã đề 725

+ Mã đề 913

 

 

 

 

 

1A 2A 3B 4C 5A 6A 7A 8B 9B 10B 11C 12C 13D 14A 15B 16C 17D 18D 19B 20D

21C 22A 23C 24D 25A 26C 27A 28D 29A 30B 31A 32B 33A 34B 35D 36D 37D 38B 39A 40B

41C 42B 42B 43C 44B 45C 46A 47A 48D 49D 50C 51C 52D 53C 54C 55B 56D 57A 58D 59B 60B


2.2 ĐÁP ÁN CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (Đáp án Đúng 100%)

Đáp án của môn HÓA (trắc nghiệm) khối A năm 2012 sẽ gửi về điện thoại của bạn nhanh nhất, không cần chờ đợi lâu.

 

Tags: , , , .

Bài viết liên quan

Leave a comment