Đề thi đại học môn VẬT LÝ khối A năm 2012

Ngày đăng: 15/06/2012 | No Comment | Categories: Đáp án đề thi 2012.

Đề thi đại học môn Vật Lý khối A năm 2012 được cập nhật nhanh nhất tại link này, cũng như đáp án đề thi môn vật lý khối A năm 2012 từ bộ Giáo Dục và Đào Tạo cũng sẽ được cập nhật ngay tại đây.

Môn Lý khối A năm 2012 sẽ được thi vào chiều nay ngày 4/7/2012 ( buổi thi thứ 2 của kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay – năm 2012).

Đáp án đề thi Đại Học môn LÝ khối A năm 2012:

Đề thi môn Lý khối A năm 2012:

 

 

 

 

 

 

 

Đáp án Đề thi môn Lý khối A năm 2012: Đang cập nhật…


1. ĐÁP ÁN TỪ CÁC THẦY CÔ TỔ LÝ
Đáp án tham khảo đúng từ 90%-99%
+ Mã Đề 196:

1.C – 2.B  -3.C – 4.C – 5.B – 6.B – 7.A – 8.A – 9.A – 10.D

11.B – 12.A – 13.B – 14.A – 15.C – 16.A – 17.C – 18.D – 19.A – 20.B

21.C – 22.D – 23.B – 24.D – 25.B – 26.D – 27.A – 28.C – 29.A – 30.D

31.A – 32.B – 33.A – 34.B – 35.B – 36.B – 37.A – 38.C – 39.A -40.D

41.D – 42.D – 43.D – 44.C – 45.C – 46.C – 47.B – 48.B – 49.D – 50.C

51.A – 52.D – 53.B – 54.B – 55.B – 56.D – 57.D – 58.C – 59.A – 60.A
+ Mã Đề 371:

1.D – 2.D  -3.C – 4.B – 5.A – 6.C – 7.D – 8.D – 9.C – 10.D

11.C – 12.B – 13.A – 14.A – 15.C – 16.D – 17.C – 18.B – 19.C – 20.A

21.B – 22.A – 23.D – 24.C – 25.D – 26.A – 27.B – 28.C – 29.B – 30.A

31.A – 32.D – 33.B – 34.C – 35.D – 36.C – 37.C – 38.C – 39.A -40.D

41.B – 42.C – 43.C – 44.C – 45.B – 46.D – 47.C – 48.B – 49.B – 50.A

51.B – 52.C – 53.D – 54.D – 55.C – 56.A – 57.D – 58.A – 59.A – 60.B
+ Mã Đề 527:

 

 

 

 

 

 

+ Mã Đề 683:

1.B – 2.D  -3.B – 4.B – 5.C – 6.B – 7.B – 8.D – 9.C – 10.C

11.A – 12.B – 13.B – 14.C – 15.A – 16.A – 17.B – 18.D – 19.D – 20.D

21.A – 22.B – 23.A – 24.A – 25.C – 26.A – 27.B – 28.C – 29.C – 30.B

31.B – 32.A – 33.A – 34.B – 35.B – 36.A – 37.D – 38.D – 39.D -40.C

41.B – 42.B – 43.B – 44.C – 45.A – 46.D – 47.C – 48.B – 49.B – 50.B

51.A – 52.C – 53.B – 54.D – 55.D – 56.C – 57.D – 58.A – 59.B – 60.C
+ Mã Đề 749:

1.C – 2.A  -3.B – 4.D – 5.B – 6.A – 7.D – 8.C – 9.B – 10.B

11.C – 12.B – 13.D – 14.C – 15.B – 16.D – 17.D – 18.B – 19.D – 20.D

21.B – 22.A – 23.D – 24.A – 25.A – 26.D – 27.B – 28.A – 29.B – 30.D

31.A – 32.A – 33.C – 34.D – 35.C – 36.B – 37.B – 38.C – 39.A -40.D

41.A – 42.A – 43.A – 44.D – 45.A – 46.A – 47.D – 48.B – 49.C – 50.A

51.B – 52.A – 53.C – 54.C – 55.C – 56.B – 57.C – 58.C – 59.D – 60.C

+ Mã Đề 958:

1.D – 2.C  -3.A – 4.A – 5.A – 6.D – 7.C – 8.D – 9.D – 10.C

11.C – 12.B – 13.C – 14.D – 15.B – 16.C – 17.A – 18.A – 19.C – 20.A

21.A – 22.D – 23.C – 24.B – 25.B – 26.C – 27.C – 28.B – 29.A – 30.D

31.C – 32.B – 33.B – 34.C – 35.D – 36.A – 37.A – 38.D – 39.C -40.B

41.D – 42.A – 43.C – 44.C – 45.B – 46.D – 47.D – 48.A – 49.B – 50.D

51.D – 52.D – 53.A – 54.C – 55.B – 56.A – 57.B – 58.A – 59.D – 60.B

2. ĐÁP ÁN CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (Đáp án Đúng 100%)

 

 

Tags: , , , , , .

Bài viết liên quan

Leave a comment