Đáp án đề thi cao đẳng Lý khối A năm 2012

Ngày đăng: 15/07/2012 | No Comment | Categories: Đáp án đề thi 2012, Đề thi đại học 2012.

Đáp án đề thi cao đẳng Lý khối A năm 2012 được cập nhật nhanh nhất tại đây. Đáp án đề thi cao đẳng môn Vật Lý khối A năm 2012 gồm tất cả các mã đề của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo đang được update tại link này.

1. ĐỀ THI

Cập nhật xong


2. ĐÁP ÁN : XEM ĐÁP ÁN

2.1 Đáp án tham khảo

+Mã đề 159

+ Mã đề 842

1B-2B-3A-4C-5A-6A-7B-8A-9C-10D-11D-12A-13D-14A-15B-16C-17D-18B-19D-20D-21B-22B-23C-24B-25D-26B -27D-28B-29B-30C-31A-32D-33D-34B-35C-36B-37D-38B-39A-40D-41C-42A -43A -44B-45D-46A-47C-48C-49A-50B-51C-52C-53A-54B-55D-56A-57D-58B-59A-60C

+ Mã đề 937

1D 2B 3A 4C 5D 6A 7A 8D 9B 10C 11A 12D 13D 14C 15D 16C 17D 18C 19C 20D 21B 22C 23 24C 25B 26C 27D 28D 29B 30A 31C 32D 33C 34A 35B 36B 37D 38A 39A 40A 41B 42C 43B 44B 45B 46A 47B 48D 49A 50A 51A 52A 53C 54B 55D 56B 57C 58C 59B 60A.

+ Mã đề 396

1B-2B-3D-4A-5B-6A-7C-8D-9B-10A
11A-12B-13D-14B-15C-16D-17D-18D-19B-20C
21D-22C-23C-24A-25A-26B-27A-28B-29D-30C
31B-32D-33C-34C-35D-36A-37D-38A-39D-40C
41B-42B-43A-44A-45D-46C-47C-48C-49A-50B
51C-52A-53D-54C-55A-56D-57D-58B-59B-60B

+ Mã đề 613

1A-2B-3A-4D-5B-6B-7A-8D-9C-10A
11B-12B-13D-14D-15B-16D-17C-18B-19B-20D
21D-22D-23B-24C-25D-26C-27A-28C-29C-30A
31B-32D-33D-34C-35D-36D-37B-38A-39A-40C
41A-42B-43D-44B-45D-46B-47C-48D-49A-50A
51A-52C-53C-54A-55D-56B-57C-58C-59C-60D
2.2 Đáp án của Bộ GD-ĐT : Đang được cập nhật…

Để biết nhanh nhất và & chính xác nhất đáp án từ Bộ GD-ĐT môn thi VẬT LÝ khối A cao đẳng 2012, thí sinh và phụ huynh vui lòng soạn tin nhắn như sau:

Mã đề 159, soạn tin: XEMDA LY 159 gửi 8741

Mã đề 613, soạn tin: XEMDA LY 613 gửi 8741

Mã đề 396, soạn tin: XEMDA LY 396 gửi 8741

Mã đề 574, soạn tin: XEMDA LY 574 gửi 8741

Mã đề 842, soạn tin: XEMDA LY 842 gửi 8741

Mã đề 937, soạn tin: XEMDA LY 937 gửi 8741

 

Tags: , , , , , , , , .

Bài viết liên quan

Leave a comment