Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2012

Ngày đăng: 08/07/2012 | No Comment | Categories: Đáp án đề thi 2012.

Đề thi và Đáp án đề thi môn Hóa khối B năm 2012 được cập nhật nhanh nhất tại link này trong buổi sáng ngày 10/7/2012 ( buổi thi cuối cùng của đợt thi thứ II trong kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay – năm 2012). Đáp án của bộ Giáo Dục và Đào Tạo cũng sẽ được cập nhật nhanh nhất tại đây.
THUTHUAT.HAYLEM.NET tự hào là website cung cấp đề thi và đáp án sớm nhất trong kỳ thi tốt nghiệp 2012 vừa qua, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với các sỹ tử trong kỳ thi Đại Học này.

1. Đề thi HÓA khối B năm 2012 (Thi Trắc Nghiệm 90 phút):

2.2. ĐÁP ÁN HÓA A ĐẾN TỪ CÁC THẦY CÔ & CHUYÊN GIA: Đáp án tham khảo
Đang cập nhật…

+ Mã đề 359

+ Mã đề 491

+ Mã đề 572

1D-2C-3D-4A-5B-6A-7B-8B-9C-10B-11A-13C-14C-15C-16D-17D-18B-19a-20D
21A-22A-23C-24B-25B-26C-27D-28d-29D-30A-31C-32A-33D-34D-35A-36D-37A-38B-39a-40D
41C-42B-43C-44D-46B-47B-48B-50C-51D-52B-53B-54D-55A-56C-57C-58B

+ Mã đề 637
1A 2A 3C 4C 5C 6C 7A 8A 9A 10D 11A 12B 13C 14D 15C 16A 17D 18A 19C 20C 21A

22B 23C 24C 25C 26B 27B 28D 29A 30B 31A 32C 33C 34D 35D 36C 37D 38D 39B 40D

41B 42A 43C 44A 45C 46D 47B 48B 49B 50D 51B 52D 53C 54B 55B 56D 57D 58A 59D 60C.

+ Mã đề 815

+ Mã đề 962

1A 2C 3A 4A 5D 6A 7D 8A 9B 10C 11B 12C 13D 14A 15D

16C 17D 18D 19D 20B 21C 22D 23C 24D 25C 26A 27B 28D

29B 30C 31B 32B 33B 34B 35B 36A 37D 38B 39C 40C 41D

42D 43A 44B45C 46D 47A 48A 49B 50D 51B 52B 53D 54C

55A 56D 57B 58B 59B 60A.

 2.3. ĐÁP ÁN HÓA A CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO: Chính xác 100% 

Tags: , , , , , , , , .

Bài viết liên quan

Leave a comment