Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2012

Ngày đăng: 08/07/2012 | No Comment | Categories: Đáp án đề thi 2012.

1. ĐỀ THI MÔN SINH KHỐI B NĂM 2012 Thi Trắc Nghiệm 90 phút):

 

 

 

 

 

 

2. ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH KHỐI B NĂM 2012

2.2. ĐÁP ÁN ĐẾN TỪ CÁC THẦY CÔ & CHUYÊN GIA: ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Mã đề 415 :

Mã đề 279 : 
1C 2D 3D 4A 5A 6D 7A 8A 9D 10C 11B 12C 13A 14C 15B 16B 17B 18A 19A 20B 21B 22C 23D 24C 25D 26A 27D 28D 29A 30C 31A 32B 33A 34C 35B 36C 37D 38B 39C 40C 41D 42A 43B 44C 45C 46B 47C 48D 49A 50B 51D 52A 53B 54A 55B 56D 57A 58A 59B 60D.

Mã Đề 524
1D-2D-3D-4A-5B-6D-7D-8B-9A-10B
11A-12C-13A-14D-15D-16C-17A-18C-19C-20B
21D-22A-23D-24B-25A-26A-27A-28A-29C-30D
31D-32A-33C-34B-35B-36B-37D-38C-39C-40A
41B-42C-43D-44B-45B-46C-47D-48C-49B-50A
51C-52C-53B-54A-55B-56B-57A-58D-59D-60C

Mã đề 731 :
1D 2B 3C 4C 5D 6D 7A  8A 9A 10D 11A 12B 13A 14A 15A 16D 17B 18C 19B 20A 21C 22B 23B 24D 25C 26C 27D 28D 29A 30C 31D 32C 33C 34A 35D 36D 37C 38 39D 40B 1B 42A 43D 44D 45B 46B 47B 48C 49B 50C 51C 52B 53C 54D 55B 5642A 43D 44D 45B 46B 47B 48C 49B 50C 51C 52B 53C 54D 55B 56A 57B 58C  59A 6OA.

Mã đề 836:
1C, 2B, 3D,5B , 6A, 7C, 8C, 9D, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A,
15C, 16B,  18B, 19D, 20B, 21A 22D, 23A, 28A,29D, 30C,
31D, 32D, 33B, 34B, 35A, 36C, 37C , 38D, 39A, 40C, 41B
42D, 43D, 44A, 45B, 46B, 47C, 48C, 49C, 50D
51B, 52B, 53D, 54B, 55D, 56C, 57D, 58C, 59A, 60D

Mã đề 957 : Đang cập nhật

 2.3. ĐÁP ÁN CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO: Chính xác 100%  Đang cập nhật…
Dự kiến sẽ cập nhật tại đây vào chiều 10/7/2012

Tags: , , , , , , .

Bài viết liên quan

Leave a comment